Promabyt a.s., bytové družstvo ve Veselí nad Moravou nabízí:

  • správu a pronájem bytů,
  • pronájem komerčních prostor.


IROP CZ RO B C-RGB  

Společenost PROMABYT a.s. realizovala v letech 2018/2019 2 projekty spolufinancované z prostředků EU – IROP, Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Stavební úpravy bytového domu ul. Šafaříkova 4203-4205, Chomutov

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007401

Cílem projektu byly stavební úpravy, které vedly k energetickým úsporám v bytovém domě.

Realizací projektu došlo ke stavebním úpravám, které zvyšují tepelnou ochranu vytápěných prostor panelového domu a mají příznivý vliv na celkovou energetickou spotřebu objektu.

Realizací investice dojde k úspoře celkové dodané energie přes 40%, bytový dům splňuje nyní klasifikační třídu B.

Stavební úpravy bytového domu ulice Zadní Vinohrady pro energetické úspory

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007402

Cílem projektu byly stavební úpravy, které vedly k energetickým úsporám v bytovém domě.

Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště, sanace stávajících konstrukcí a oprava vstupních schodišť bytového domu. V potřebném rozsahu bylyrovedeny i sanace fasádních konstrukcí a konstrukcí na úrovni střešního pláště. Stavební úpravy, které byly provedeny v rámci projektu zvyšují tepelnou ochranu vytápěných prostor panelového domu a mají příznivý vliv na celkovou energetickou spotřebu objektu.